Angiogeneza

Angiogeneza to tworzenie nowych naczyń krwionośnych z już istniejących. Proces ten zachodzi przez pączkowanie komórek śródbłonka w okresie życia pozapłodowego. Agiogeneza jest sekwencją procesów o znaczeniu fizjologicznym i patologicznym. Proces ten jest ściśle regulowany – zarówno jego lokalizacja, jak i czas trwania. W warunkach fizjologicznych zachodzi m.in. w niektórych etapach cyklu menstruacyjnego w śluzówce macicy czy w formowaniu ciałka żółtego. Jest również istotny podczas zagnieżdżania się zarodka do błony śluzowej macicy i tworzeniu łożyska. Agiogeneza pojawia się także w czasie gojenia się ran i zrastania złamań. W warunkach patologicznych jest jednym z elementów zaangażowanych w powstawanie i przebieg schorzeń kardiologicznych, gastrologicznych i reumatoidalnych. Jest również związana z tworzeniem się tkanki tłuszczowej.