Chat with us, powered by LiveChat

Angiogeneza to tworzenie nowych naczyń krwionośnych z już istniejących. Proces ten zachodzi przez pączkowanie komórek śródbłonka w okresie życia pozapłodowego. Agiogeneza jest sekwencją procesów o znaczeniu fizjologicznym i patologicznym. Proces ten jest ściśle regulowany – zarówno jego lokalizacja, jak i czas trwania. W warunkach fizjologicznych zachodzi m.in. w niektórych etapach cyklu menstruacyjnego w śluzówce macicy czy w formowaniu ciałka żółtego. Jest również istotny podczas zagnieżdżania się zarodka do błony śluzowej macicy i tworzeniu łożyska. Agiogeneza pojawia się także w czasie gojenia się ran i zrastania złamań. W warunkach patologicznych jest jednym z elementów zaangażowanych w powstawanie i przebieg schorzeń kardiologicznych, gastrologicznych i reumatoidalnych. Jest również związana z tworzeniem się tkanki tłuszczowej.

Wiedza na temat agiogenezy ma duże znaczenie zarówno dla badań naukowych, jak i praktyki klinicznej. Zrozumienie procesów regulujących agiogenezę może pomóc w opracowaniu nowych terapii dla pacjentów z zaburzeniami układu krążenia, takich jak choroby serca czy miażdżyca. Może również prowadzić do opracowania skuteczniejszych strategii leczenia związanych z gojeniem ran, gdzie stymulacja agiogenezy może przyspieszyć proces gojenia i przywrócić funkcjonalność uszkodzonych tkanek.

Przeczytaj więcej o medycynie estetycznej w naszych poradnikach:

WRÓĆ DO SŁOWNICZKA