Bielactwo

Bielactwo to choroba polegająca na odbarwieniu skóry, na skutek uszkodzenia melanocytów w skórze (komórek odpowiedzialnych za kolor skóry). Choroba występuje w dwóch formach – nabytej i wrodzonej, która jest warunkowana genetycznie. Bielactwo nabyte w dużym stopniu jest warunkowane czynnikami środowiskowymi, genetycznymi oraz może być związane z chorobami autoimmunologicznymi. Objawia się rozpadem lub całkowitym zanikiem komórek melanocytów. Początek bielactwa nabytego przypada najczęściej na okres dzieciństwa lub w czasie dojrzewania. Może pojawić się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Tak naprawdę nie została poznana główna przyczyna występowania choroby, w związku z tym nie udało opracować się leku ani terapii, która pozwoliłaby na jej leczenie. Istnieją jednak metody, które pozwalają złagodzić objawy oraz zahamować rozwój choroby.