Zapalenie tkanki podskórnej

Zapalenie tkanki podskórnej to proces, który następuje w efekcie zabiegu kriolipolizy. Jest to naturalna reakcja ludzkiego organizmu na chłodzenie. Zapalenie zazwyczaj rozpoczyna się między drugim a siódmym dniem po zabiegu, a jego maksymalne natężenie następuje około piętnaście dni po zabiegu. Pod wpływem niskiej temperatury lipidy, które znajdują się w komórkach tłuszczowych, zmieniają swój stan skupienia. Ulegają krystalizacji, co znaczy, że ze stanu ciekłego przechodzą w stały, a dodatkowo powiększają swoją objętość. Błona komórkowa pęka, co skutkuje obumarciem komórki. Ok. 15 dnia po zabiegu komórki tłuszczowe zostają otoczone przez limfocyty, histiocyty i inne komórki układu odpornościowego. Komórki tłuszczowe zaczynają zmniejszać swoją wielkość. Po 15 dniach zapalenie ulega wyciszeniu, a po nim rozpoczyna się proces fagocytozy. Makrofagi stopniowo pochłaniają obumarłe komórki tłuszczowe i stopniowo usuwają je z organizmu. W efekcie dochodzi do redukcji tkanki tłuszczowej, wymodelowania sylwetki oraz spadku wagi.