Wtórne zarodki włosów

Termin wtórne zarodki włosów związany jest z pojęciem komórek macierzystych. Komórki macierzyste znajdują się w mieszkach włosowych. Można podzielić je na dwa rodzaje: populację ulokowaną w tzw. wybrzuszeniu (odpowiadającą za wzrost i różnicowanie niektórych komórek wytwarzających włos), oraz populację nazywaną zarodkiem wtórnym, w skład której wchodzą komórki prekursorowe, wytwarzane przez komórki z wybrzuszenia. Komórki wtórnego zarodka pośrednio rozpoczynają i kontrolują procesy związane ze wzrostem włosa. Obydwie populacje, choć odmienne pod względem biochemii i fizjologii, są niezwykle istotne dla procesów zachodzących we włosach, takich jak wzrost i regeneracja.