Terapia podtrzymująca

Terapia podtrzymująca w medycynie estetycznej jest kolejnym etapem terapii następującym po właściwym leczeniu laserowym, mającym na celu przedłużenie i ugruntowanie jego efektów. Opracowywana jest ona wspólnie z terapeutą po zakończeniu terapii właściwej. Najczęściej polega jednak na dodatkowym powtórzeniu wcześniej wykonanych już zabiegów w celu wzmocnienia i wydłużenia efektów w czasie.

Zabiegi w trakcie terapii podtrzymującej odbywają się rzadziej niż w trakcie trwania pierwotnej terapii laserowej, obejmują bowiem mniejszą liczbę wizyt i rozłożone są w długim czasie, co pozwala na znaczne zmniejszenie niedogodności dla pacjenta. Terapia podtrzymująca nie jest wprawdzie terapią obowiązkową, jednak zaleca się jej zastosowanie, gdyż umożliwia podtrzymanie i znaczne przedłużenie wyników pierwotnej terapii podstawowej.