Proliferacja

Proliferacja to jedna z cech organizmów żywych. Terminem tym określa się  zdolność namnażania komórek przez organizmy. Proces namnażania komórek, ich przeżywanie i śmierć są regulowane przez złożone mechanizmy kontroli cyklu komórkowego. Układ kontroli cyklu komórkowego to proces, w którym w określonym czasie włączone i wyłączone zostają kolejne enzymy i białka uczestniczące w poszczególnych etapach cyklu. Cykl komórkowy następuje w kolejnych fazach mitozy lub mejozy: G1, S, G2, M, które prowadzą do podziału i powielenia komórki. Zdrowe komórki w warunkach fizjologicznych wysyłają do siebie sygnały powstrzymujące je przed podziałami. W przypadku np. przecięcia skóry sygnały ustają, a komórki występujące na brzegach rany wchodzą w kolejne fazy cyklu, co prowadzi do regeneracji skóry.