Preparat autologiczny

Preparat autologiczny – wypreparowany materiał pozyskany z krwi lub tłuszczu pacjenta, pobierany podczas specjalistycznego zabiegu lekarskiego za pomocą zaawansowanych technologicznie narzędzi. W dziedzinie kosmetyki i medycyny kosmetycznej termin ten odnosi się zwykle do próbek osocza lub komórek macierzystych, które wykorzystywane są do regeneracyjnych zabiegów odmładzających. W czasie owych zabiegów komórki podaje się ponownie w podskórne tkanki pacjenta w wymagającym leczenia obszarze.