Osteoblasty

Osteoblasty to komórki, które tworzą kości. Występują w miejscach, gdzie odbywa się wzrost lub przebudowa tkanki kostnej. Produkują składniki macierzy pozakomórkowej tkanki kostnej – kolagenu typu I i proteoglikanów. Biorą też udział w mineralizacji kości, poprzez wytwarzanie białek: osteonektyny, osteokalcyny oraz kolagenazy. Czynność osteoblastów regulują hormony – głównie hormon wzrostu, tarczycy i witamina D3. Na ich powierzchni znajdują się receptory dla tych hormonów. Z osteoblastów powstają dojrzałe komórki tkanki kostnej – osteocyty, które uczestniczą w gospodarce mineralnej ustroju, wpływając na stężenie wapnia i fosforu w surowicy krwi. Pełnią  również ważną rolę w procesie utrzymania homeostazy środowiska kostnego.