Histiocyty

Histiocyty (makrofagi), komórki wędrujące w spoczynku) to komórki tkanki łącznej, charakteryzujące się owalnym kształtem i licznymi wypustkami. Są ruchliwe, jednojądrzaste oraz zdolne do pochłaniania cząsteczek, np. w drodze fagocytozy. Powstają w szpiku kostnym z monoblastów. Występują we wszystkich narządach. Histiocyty pełnią głównie funkcje obronne, mogą też zmieniać się w inne komórki tkanki łącznej. Kiedy tkanka łączna zostaje pobudzona np. w przypadku stanu zapalnego, histiocyty spoczynkowe zmieniają postać i stają się makrofagami wolnymi lub wędrującymi. Mogą wtedy aktywnie się przemieszczać w tkance łącznej, ponadto wykazują właściwości żerne i posiadają zdolność fagocytozy. Na jej drodze pożerają bakterie i zużyte lub obumarłe komórki, a także fragmenty tkanek. Pochłonięte cząstki mogą być rozłożone przy udziale kwaśnych hydrolaz zawartych w lizosomach makrofagów. Mogą też zostać częściowo rozłożone i prezentowane limfocytom.